"Lean and Green"

Lean and Green

In 2011 zijn wij bekroond met de "Lean and Green Award". Dit is een award die ons is uitgereikt, nadat wij ons Plan van Aanpak hebben ingediend om in vijf jaar tijd 20 % CO2 uitstoot te verkleinen. Dat houdt in, dat wij ons bezighouden met, onder andere, het terugbrengen van onze leegkilometers. Deze reductie van leegkilometers is weer terug te vinden in onze transporttarieven. Minder kilometers betekent minder diesel wat weer een kostenbesparing oplevert.

Nu gaat "het bewuster bezig zijn" natuurlijk niet alleen om besparingen. Wij zijn van mening dat, indien iedereen zijn steentje bijdraagt aan een beter milieu, niemand daar slechter van wordt.

ISO 9001

iso9001 certificate

In 2010 hebben wij besloten om ons te auditeren voor het ISO 9001 certificaat. Na een externe audit hebben wij met veel tevredenheid onze ISO-certificering mogen ontvangen. Deze ontvangt men, wanneer het kwaliteitsbeleid op schrift staat en bekend is bij iedere medewerker. Er zal een continuele verzorging moeten zijn van het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de (wettelijke) eisen die van toepassing zijn op de dienst van de organisatie, oftewel, het kwaliteitsmanagement moet gewaarborgd blijven en dat is vanzelfsprekend ook ons streven.

Verzekering

test foto

Alle transporten die wij uitvoeren, zijn goed verzekerd bij onze verzekeraar Howden.